slide2.jpg
festo.jpg
slide1.jpg

Úvod

Vítáme vás na stránkách Katedry výrobních systémů a automatizace (KSA), která vznikla 1.1. 2015 sloučením Katedry výrobních systémů (KVS) s Katedrou aplikované kybernetiky (KKY).

 

Studium na katedře

  • v bakalářském programu nabízíme vedení závěrečných prací
  • navazující magisterské 2leté (NMSP) v oboru Výrobní systémy a procesy, zaměření Výrobní systémy, Automatizované systémy řízení a v oboru Konstrukce strojů a zařízení, zaměření Výrobní stroje. 
  • doktorské v oboru Výrobní systémy a procesy a Konstrukce strojů a zařízení

Bližší informace v sekci Pro studenty - Studijní programy nebo přímo na Katedře výrobních systémů a automatizace (Ing. Petr Zelený, Ph.D., doc. František Manlig, prof. Miroslav Olehla, Ing. Michal Moučka, Ph.D., Ing. Jan Vavruška).

V posledním čísle časopisu t-uni360 naleznete rozhovory s absolventy naší katedry. Na straně 8 pan Radek Janalík (Pan McDo) a na straně 17 Tomáš Kraus (Skikrosový král).

Veřejnost a spolupráce

Katedra spolupracuje s předními firmami v libereckém regionu, ale i mimo něj.

Podílí se na řešení projektů převážně z oblastí Rapid prototypingu, aditivní výroby / 3D tisku, výrobní logistiky a zefektivňování výrobních procesů. Více lze nalézt v sekci Pro firmy.